Liten Klick-Hjälp & Digitala Vardagskunskaper

Det är inte så konstigt som det ser ut vid första anblicken, Klicka och testa.

Digitalisering handlar om människor (Läs mer Här...)

Pod nr 29 med Peter Sikström (Klicka När Sidan Öppnas....)

Alla ska ha möjlighet att delta i samhällslivet (Se Film Här...!) 

Klicka på Senior Surf@rskolan, när bilden öppnat, klicka på någon
mindre bild. Därefter på för start av film. När du sett en film
backa med pil bakåt.