Styrelsen & webbgubben informerar

Här kommer att finnas information från styrelsen och lite funderingar från webbgubben.

 

Klicka på infobrev om inte ensam!!! 

 

           
          Se Kongresshandlingar 2020

                             

                 

 


Klicka på menyn (Skola Sjukvård......................................Perspektiv Debattsvepet)

                                       

                        
                                                Referenser längs ned påsidan

I Explorer blir bildtexterna svårlästa. Länk ANVÄND FIREFOX I STÄLLET


Testa facebook utan inloggning. (förbundet verkar lita mer på fb än EpiServer)