2013-04-07 Kören är aktiv

2013-05-09-tranas-seniorernas-kor-ar-aktiv_Sida_1.jpg

2013-05-09-tranas-seniorernas-kor-ar-aktiv_Sida_2.jpg