Styrelsen 2022

Vid årsmötet 12 april 2022 invaldes Måna Svensson i styrelsen efter Bertil Svensson som avgick efter fyra år som sekreterare. Dessutom utökades styrelsen med två suppleanter, Leif Andersson och Kent Raneland

       

  Fr v Måna Svensson, Kent Raneland, Ingegerd Olofsson, Leif Andersson, Eva Ederheim, Hans-Anders Andersson, Birgitta Arvidsson