Styrelsen 2023

Vid årsmötet 23 februari invaldes Inger Arvidsson som suppleant i styrelsen efter Kent Raneland som avgick efter två år