Bilder Årsmötet 2018

Årmöte hölls den 7 februari i Bygdegården