Besök på Ar forskningsstation

Den 11 oktober en gråmulen dag samlades SPF Seniorerna Fårö på Ar forskningsstation

24 stycken medlemmar hade mött upp för att välkomnas av Professor Gunilla Rosenqvist tillika föreståndare på Ar forskningsstation.

Hon berättade att stationen ligger väldigt bra placerad då den har tillgång till sötvatten från Bästeträsk och saltvatten från Östersjön.

Hon talade även om deras försök med att hjälpa torsken att föröka sig.

Vi fick ett intressant föredrag om Blått Centrum på Gotland om Hållbart vattenbruk som är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland och Uppsala universitet.

Efter avslutad rundvandring och fika tackade vi för en mycket intressant förmiddag och begav oss åter till vårt kära Fårö med lite att tänka på om hur vår Jord skall bli bättre.