Årsmöte 2023

Härmed kallas du till ordinarie årsmöte måndag den 20 februari kl 14 i Fårö församlingshem.
Dagordning enligt stadgarna. Efter mötet kommer Räddningstjänsten på Fårö och berättar om sin verksamhet. Vi bjuder också på något enkelt att äta. Möteshandlingar kommer att finnas på plats. Du kan också hämta dem på vår hemsida en vecka före mötet.
Varmt välkomna.
Styrelsen

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ändringsförslag AM Werkelins stipendiefond

Valberednings förslag

Balansräkning

resultat Budget 22-23

Årsmötesprotokoll