50-års jubileum

Vi firar 50 år som förening
Fest i bygdegården den 26/8