Om föreningen

SPF-Seniorerna Fårö är en politiskt och religiöst obunden pensionärsförening. Vi har drygt 100 medlemmar. Föreningen bildades den 26 augusti 1972 och är en av de äldsta SPF-föreningarna på Gotland.

Vi är en del av SPF-Seniorerna på riks-och distriktsnivå. Länkar till dessa båda finns med särskild rubrik på vår hemsida.

Vi vill genom att anordna träffar ge medlemmarna känsla av trivsel, gemenskap och trygghet. Detta försöker vi uppnå med varierande programpunkter där både sakfrågor och mindre allvarliga frågor tas upp.

Nya medlemmar är alltid välkomna i föreningen. För att söka medlemskap klickar du på rubriken Bli medlem på vår hemsida.

- Medlemskap beviljas den som har rätt uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem.

Några aktiviteter som föreningen svarar för återkommer årligen. Det är bridge och boule samt körsång i sånggruppen Fåröfröjd.

Medlemsavgiften är 250 kr per år från 2017. Är du redan medlem i annan SPF-förening kan du bli vänmedlem hos oss. På så sätt får du också tillgång till vår verksamhet. För vänmedlem är medlemsavgiften 100 kr per år.

Via någon i styrelsen eller via e-post kan du nå oss med dina frågor.

Vår e-postadress är faro@spfgotland.se