Årsmöte 2022 ändrad dag/plats

Årsmötet som var tänkt att hållas i februari flyttas

Ny dag/plats för årsmötet blir den 28/3 klockan 1400 i Fårö Bygdegård.

Lite mat i form av någon sallad blir det.

Dokument inför årsmötet kommer att vara klara 1 månad före mötet. Kommer då att finnas tillgängliga på hemsidan via länkar på denna sida.

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Ekonomi