Föreningens aktuella stadgar

Föreningens stadgar fastställes 2020