Månadsmöte april 2022

- Bokbytardag. Max 2 böcker per person kan tas emot.
- Mötet kommer också att omfatta gruppdiskussioner om vår verksamhet såsom programpunkter, information mm