Dettta var årsmötet 2021

Årsmötet 2021 hölls i bygdegården den 9/6