Information maj 2020

Detta händer framöver

SPF Seniorerna Fårö 4 maj
Information om ändringar i vårt program med anledning av coronaviruset.
Aktiviteter, studiecirklar, gökotta och månadsmöte pausas t o m maj månads utgång.
Detta är en förlängning av beslutet vi fattade gällande april månad. Vi är alla en del av en eller flera riskgrupper.
I övrigt gäller att följa de allmänna råd som kommer från myndigheterna.
Vi vill ändå ha något att erbjuda följande utomhusaktiviteter.
I detta ingår givetvis att hålla avstånd enl rekommendationer.

Fredag den 15 maj kl 13 startar vi årets boulesäsong.
Vi ses inom Sudersand Resorts område nära fotbollsplanen. I år
har vi också ett kubbspel. Medtag fikakorg som vanligt och om du
vill sitta bekvämt något att göra det på.

Den 1 juni erbjuder vi er att följa med och titta på guckusko.
Anmälan till Eva J på tel 0768063491 senast 27 maj. Vi räknar med att åka med 10-färjan. Samling vid Broa.
Medtag matsäck och varmt på fötterna.