Brev till regionen

Fårö den 6 december 2017 

FÅRÖ
Tekniska förvaltningen och de politiska partierna i fullmäktige

Styrelsen för SPF Seniorerna på Fårö har beslutat tillskriva er angående lokal/lägenhet i fastigheten vid brandstationen som lär stå tom sedan distriktsköterskan lämnade lokalerna.

Anledningen till detta är att vi har visst intresse av att hitta en mindre lokal för annan verksamhet än rena medlemsmöten. Vi har också förvånats över att hyresbortfallet som vi bedömer ligger någonstans mellan 50,0 – 60,0 tkr årligen tydligen inte betyder något. Dom pengarna hade kanske räckt till att behålla delar av nu nedsläckt belysning?

Vi vill gärna veta vad Regionen har för avsikt att använda lokalen till. Om möjlighet finnes för korttidsuthyrning, d v s då och då, eller det är bostadsändamål som gäller.

När vi då ändå tar till pennan vill vi påtala en del andra saker som rör oss härute.
Det har anknytning till brofrågan till viss del.

Fårö är en säregen miljö, både miljömässigt men också ur kulturell synvinkel.
En exploatering ytterligare med utökad turism kan slita ytterligare på en redan hårt ansträngd bygd. Infrastrukturen behöver en upprustning. Brister som behöver åtgärdas vid ett ymnigare flöde av bilar och bussar. Toaletter och rastplatser behöver ses över. Cykelturismen har ökat markant. Cyklister i båda riktningarna och möte fordon emellan, då är det trångt. Rentav livsfarligt.

Strandområdena kan inte svälja alla besökare. Detta har fått till följd att enskilda vägar används, av icke besökande till fastigheterna, för att ta sig till andra delar av fr f a Sudersand. Toaletter finns inte vid de parkeringarna som uppstår utan man får använda sig av naturen för att uträtta sina behov. Grusvägarna blir sönderkörda, sopbilen klagar och de boende får själva stå för vägunderhållet.
Är det så det ska vara?

Ett uttökat tillflöde av besökare ger ändå bara några få affärs- och näringsidkare klirr i kassan. En hel del av de som har sommaröppen verksamhet är väl inte ens skrivna i regionen? För övriga boende är det mest omak.

Fårö är även omtyckt så långt fram som i september/oktober för svamp- och bärplockning.

Enligt andra stycket talar vi om belysningen här ute. Inte är det väl meningen att privata fastighetsägare ska stå för upplysning av våra vägar genom att sätta upp starka lampor på sina fastigheter? Det borde finnas belysning vid varje postlåderad. Och varför är alla lampor tända utmed vägen i Sudersand? Hur många fast boende finns där? Släcker man ner all belysning i Visby, såsom man gjort på landsbygden så blir det annat ljud i skällan. Där lyser det i överflöd, både från gatlyktor och reklam på fastigheter.

Sen undrar vi vilka andra intäkter Region har förutom rena taxebunda tjänster från oss härute. Hur bidrar alla fritidshusägare till infrastruktur mm? Det är inte en bil per fastighet under högsäsongen t e x.
Har man råd att bygga och förvalta fastigheter i mångmiljonklassen har man också råd att tillföra Fårö av sin resurser för det som fastboende bidrar med i form av skatter.

Vi har också hört att skrivna i Visby inte betalar någon fast avgift för sophämtningen här. Stämmer det? Den fasta avgiften borde alla betala och vara knutet till fastighetens belägenhet och inte var ägaren är skriven. Mer om soprna då så systemet med de gröna säckarna är bra men fungerar inte alltid som tänkt. Många ställer bara säcken vid vägkanten och hoppas på att sopbilen ska ta den. Tyvärr kör sopbilen oftast förbi och säckarna blir stående och hackas sönder av fåglarna och innehållet sprids ut. Vi har råttor och annan ohyra även på landsbygden som gärna sprids genom slarv med sophanteringen.

Nästa spörsmål kanske mer hör hemma på Trafikverkets bord men hur fördelningen mellan olika skötselfrågor mellan Er och dem är känner vi inte till. Därför så. Kantmarkeringen på de vägar där den finns borde ses över inför varje vintersäsong. Då är de rena och till stor hjälp i vårt gatlysefattiga område för att se vägkanterna vid besvärligt väglag.

Nästa fråga betr vägar så vägen från Ekekors mot Ekeviken. Den borde ses över. Att inte någon svårare olycka hänt där, framför allt i anslutning till affären och bageriet, är ett under. Det är många bilar i alla möjliga färdriktningar just där. Många gångtrafikanter och cyklister passerar. Farten borde under högsäsong begränsas till 30 km. Respekten för farten utmed denna vägsträckning är dålig, av både fastboende och stugägare mm. Allra helst borde utredas anläggning av gång- och cykelväg. Utmed vägen finns också många utfarter.

En sista undran då. Varför kan det inte finnas en distriktsköterska på Träffpunkten någon dag i veckan? Här sitter vi och åker en och en till Slite eller någon annan vårdcentral för t e x blodtryckskontroll, såromläggning eller borttagning av stygn. Den miljöpåverkan som blir då är inte liten. Bussen kan man väl åka om man vill spendera en hel dag hemifrån för att få ett enkelt prov mm utfört. Så behöver aldrig de som bor i stan ha det.

Samordning med de dagar då personal för provtagning finns i lokalerna går säkert ordna. Utrymme lär finnas. Internhyran lär bli densamma också vad vi förstår. Tillgänglighet och besök hos distriktssköterska borde vara avgiftsfri eller i a f till en lägre kostnad än för ett läkarbesök. Även inom vårdcentralernas lokaler.

Så en sista sak.
Vi har tidigare tillskrivit er och förklarat dilemmat med sjukresevillkoren för oss i marginalerna. Vi har ännu inte fått något svar. Det emotser vi liksom på denna skrivelse till undertecknad.
SPF Seniorerna Fårö, Eva Johansson, Fårö Eke 3, 624 67 Fårö

Med vänlig hälsning
SPF Seniorerna Fårö

Eva Johansson
Ordförande