Välkommen till SPF Seniorerna Billdal

SPF Seniorerna Billdal utanför Göteborg är en lokal förening under SPF Seniorerna, en ideell intresseorganisation för seniorer, religiöst och partipolitiskt obunden med cirka 260 000 medlemmar. OBS! Förbundet driver äldrepolitiska frågor.
Vår förening bildades 1996 och är en aktiv förening med drygt 400 medlemmar. Föreningen anordnar under trivsamma former, caféträffar, studiecirklar, resor, trivselkvällar, cykelturer, boule mm. Om du är pensionär, välkommen till en förening för trevlig gemenskap och gott kamratskap!
Medlemsavgiften för helår är 275 kr.
På länken nedan kan ni läsa vår integritetspolicy.Vår integritetspolicy!

Aktivitetsprogrammet utkommer 2 gånger per år.  Programmet finns även att läsa på hemsidan under fliken "Program". 

Vi träffas på Caféträffar första onsdagen i varje månad i Billdals kyrkas församlingssal kl. 11.00 och lyssnar på underhållning eller en föreläsning och fikar.   

Medlemsmatrikel distribueras till medlemmarna vart annat år. Osäkert om det är möjligt att trycka en ny medlemsmatrikel p g a den nya datalagen.

SPF Seniorerna Billdal är en förening som stöds av lokala företag, omnämnda i program eller på hemsida, bland annat genom skänkta vinster till våra lotterier.

Samråd sker med det lokala pensionärsrådet samt med andra pensionärsföreningar.

Vårt område är omgivet av - det stora fritidsområdet Sandsjöbacka i öster(Mölndal) och - har en av Göteborgs vackraste kustremsor med klippor, vikar och skärgårdsöar. - flera båthamnar och badplatser - Amundön där fågelreservat och handikapverksamhet samsas med båthamn och allmänhetens tillgång till bad och friluftsliv. Sedan årsskiftet 2011 hör vi till stadsdelen Askim Frölunda Högsbo. Billdal gränsar i norr till Askim och stadsdelsmässigt har vi alltid hört till samma SDN. I söder gränsar vi till Halland (Kungsbacka).

SPF Billdal har en egen facebooksida har du FB-konto, logga in och sök efter SPF seniorerna Billdal. På vår FB-sida kan du själv lägga in material, tex. en kort sammanfattning från en resa med föreningen eller annan aktivitet, kommentera eller bara "gilla".