Bokcirklar

Vi har nu två bokcirklar måndag respektive tisdag eftermiddag 13.30 - 15.00

Vi träffas en gång per månad och diskuterar och samtalar kring en bok vi läst sedan förra träffen.
Bokcirkel 1 - Måndagar kl 13.30 - 15.00
Måndagarna 9/1, 6/2, 6/3, 3/4,8/5 och 12/6

Bokcirkel 2 - Tisdagar kl 13.30 - 15.00
Tisdagarna 17/1, 14/2, 14/3, 18/4, 16/5 och 13/6

Plats - båda cirklarna träffas hos
Systrarna Werners café i Billdals Park. Fika köper var och en på plats. 
Anmälan:     
För mer information och anmälan kontakta Christina Vollert på tel. 073-340 26 99 eller bokaspfbilldal@gmail.com