Bokcirkel

Vi träffas en gång per månad och diskuterar och samtalar kring en bok vi läst sedan förra träffen. 
Tid:        Kl 15.00 - 16.30 första måndagen i månaden. 
Plats:     Systrarna Werners café i Billdals Park. Fika köper var och en på plats. 
Anmälan:     För mer information och anmälan kontakta Christina Vollert på
                      tel. 073-340 26 99 eller bokaspfbilldal@gmail.com