Utträdesregler

Utträde ur föreningen, meddelas senast 1 december innevarande år. Det är mycket viktigt då föreningen får betala full avgift innevarande år för de medlemmar som finns registrerade hos SPF Seniorerna Billdal den 1 december föregående år och det gäller även till förbund och distrikt för hela året oavsett om medlemsavgift erlagts eller ej!  I annat fall gäller medlemsskapet ytterligare 1 år mot årsavgift. Skulle ej inbetalning ha skett, skriver vi  ut medlemmen från föreningen och försäkringen upphör att gälla. Vänd dig till medlemssekreterare Birigtta Kronberg på tel.0703-955956 eller e-post birgitta.kronberg@gmail.com eller någon annan i styrelsen så hjälper vi er.