Styrelsen 2024

Styrelsen/funktionärer!
Utan dessa värdefulla människor som lägger ner ett fantastiskt ideellt arbete skulle inte föreningen fungera.

Personbilden är ej tillgänglig.

Christina Vollert

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Mats Sabelström

Styrelsen sekreterare, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Vestlund

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Lena Jacobson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Annika Jonsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anneli Feeser

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Tord Steffensson

Styrelsen ledamot

Ansvarig för föreningens bidragsansökningar.
Mats Sabelström
Telefon: 070-492 33 27
E-post: mats.sabelstrom@gmail.com

Medlemssekreterare
Birgitta Kronberg
Telefon: 0703-955956
E-post: birgitta.kronberg@gmail.com

Sponsringskontakter
Anneli Feeser
Telefon: 0763-681157
E-post: anneli.feeser@gmail.com

Webansvarig
Christina Vollert 
Telefon: 0733-402699
E-post: chri.vollert@gmail.com