Diskussionsgrupp för män

Mansgrupp våren 2023
Träff en gång i månaden där vi ses och diskuterar aktuella ämnen, delar med oss av intressen, resor eller tidigare arbetsliv - vi bestämmer själva upplägget. En trevlig samvaro och gemensam fika. 
Tid:              13.00 - 15.00 
Plats:           Systrarna Werners kafé i Billdals Park. 
Datum:        Måndagarna: 16/1, 13/2, 13/3, 17/4 och 15/5
Anmälan:    För mer information och anmälan kontakta Peter Forsberg på
                     tel. 070-851 81 16 elle
 bokaspfbilldal@gmail.com