Diskussionsgrupp för män

Mansgrupp våren 2022
Träff en gång i månaden där vi ses och diskuterar aktuella ämnen, delar med oss av intressen, resor eller tidigare arbetsliv - vi bestämmer själva upplägget. En trevlig samvaro och gemensam fika. 
Tid:              13.30 - 15.00 - ca: 15.30
Plats:           Systrarna Werners kafé i Billdals Park. 
Datum:        Måndagarna: 10/1, 7/2, 14/3, 11/4, 9/5
Anmälan:    För mer information och anmälan kontakta Peter Forsberg på
                     tel. 070-851 81 16 elle
 bokaspfbilldal@gmail.com