Stickcafé

Stickcafé våren 2022.
Vi stickar, syr, pratar och fikar. Vi börjar måndagen den 17 januari.
Tid:  kl. 10.00 - kl.12.00
Plats: Föreningslokalen i garage P4 på Holmbacken i Skintebo.
Anmälan:  Kontakta Birgitta Johansson på tel: 031-93 10 87 eller
                   mobil  070-394 56 36.