30 maj kl 14.00 Månadsträff på Orsa hembygdsgård.

Föreläsning av biodlare Pascal Lecomte och musik med Orsa Dragspelsklubb

30 maj kl 14.00

Månadsträff på Orsa hembygdsgård.

Föreläsning av biodlare Pascal Lecomte
Musikunderhållning med Orsa dragspelsklubb
Entré, kaffe o smörgås 60:-

Välkommen!