Program 2021

 

2021

Nu har vi kommit till en tidpunkt där vi återigen kan samlas och ha trevligt              

 
13 okt. Intresserad av gamla tider
            Vi läser något ur "Innan det faller i glömska"
            Pratar och berättar om gamla tider och minnen.
            Plats: Träffpunkten på Skogsgläntan i Holmsjö
            Tid: 14.00 - 16.00
            Sedan bjuder vi på fika.
            Anmälan krävs. Fåtal platser kvar
            Ev frågor och anmälan till ring Ann-Christin Mårtensson
            Anmälan till ring Ann-Christin Mårtensson
            Tel. 070 372 92 78
            Sven-Olof Svensson deltar och berättar många minnen

            I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png
 
 14 okt Smartphonekurs del 1 baskunskaper för att hantera din    
            telefon                               
            Plats Skogsgläntan, Träffpunkten,  Holmsjö
            Tid: kl 16.00-19.00
            Antal träffar 3 st
            Denna kurs är fulltecknad
            Är Du intresserad av ytterliga kurs kontakta
            Christer Strömberg tel 070 29 29 696      
            I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png       

 20 okt Smartphonekurs del 2
            Se 14 okt
             I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png 
           

 21 okt. Kl. 13.00 Kroppkakefest
             Ekegården Nävragöl. 120 kr
             Olofsson & Wernersson med Angelica underhåller.

             Anmälan senast 14 okt. till Sven Hansson 0455- 911 05

 26 okt  Tisdagen 26 oktober kl 13.30 besöker vi labyrinten i
              Tvingelshed och Askunga By.
              På väg 28 kör in gamla vägen Tvingelshed N.
              Medtag kaffekorg.
              Anmälan till Bo Widebrant telefon 0455 40141
              I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png
              
 28 okt  Smartphonekurs del 3
             Se 14 okt
              I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png 

 29 okt. Trivseldans Tvings Folkets Hus
              Klockan 17.00 - 20.30
              Musik: Bengt Ingvarz

 4 nov.   Intresserad av gamla tider
              Vi läser något ur "Innan det faller i glömska"
              Pratar och berättar om gamla tider och minnen.
              Plats: Sillhövda Församlingshem, Holmsjö
              Tid: 14.00 - 16.00
              Sedan bjuder vi på fika.
              Ev frågor och anmälan till ring Ann-Christin Mårtensson
              Tel. 070 372 92 78
              Sven-Olof Svensson deltar och berättar många minnen
              I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png

18 nov.  Månadsträff kl 14.00 Tvings Folkets Hus
               Underhållning av Hans Alerstedt .

 26 nov. Trivseldans Tvings Folkets Hus
              Klockan 17.00 - 20.30
              Musik: Christer Lundgrens

 2 dec.   Julbord kl 15.00 Tvings Folkets Hus
              Luciatåg. Musikquiz med Trasthen & Stahren    
              Anmälan  till Sven Hansson 0455- 911 05
              senast 24 november
              I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png

2022

20 jan    Månadsträff kl. 14.00 Sillhövda Församlingshem
              Tre gräbbor underhåller

28 jan.   Grötfest Tvings Folkets Hus kl 17.00-20.30
              Musik: Orients orkester

17 feb.   Årsmöte kl 14.00 Sillhövda Församlingshem

4 mars.  Trivseldans Tvings Folketas Hus kl. 17.00-20.30
               Musik: Stefan och Tobbe

17 mars Månadsträff kl 14.00 Tvings Folkets Hus

21 april  Vårfest Ekegården Nävragöl

Se mer under fliken Aktiviteter och sedan studiecirkel.