Aktuell Information

  • Patientavgifter 2017

Riktlinjer för hyresbostäder för äldre personer(trygghetsbostäder)

Det har tidigare funnits riktlinjer för trygghetsboende. Den 15 november 2016 trädde en ny förordning i kraft gällande statligt stöd till bostäder. Syftet med stödet är att det skall byggas fler bostäder både särskilda boendeformer och som hyresbostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet.
Hyresbostäder för äldre ersätter det tidigare begreppet trygghetsboende. Stödet omfattar nu en större målgrupp. Målgruppen är personer över 65 år eller äldre. Intresseanmälan kan göras på direkt på kommunens hemsida www.karlskrona.se. Den kan också göras direkt hos fastighetsägare som erbjuder hyresbostäder för äldre personer.
Det är fastighetsägaren som ansöker om subvention för hyreslägenheter för äldre personer. Ansökan om subvention till dessa hyreslägenheter skall lämnas till äldrenämnden. Subvention kan beviljas
* som kostnadsersättning för del av trygghetsvärd
* som del av hyreskostnad för gemensamhetslokal
* som del av hyreskostnad för gemensamhetslokaler om seniorer i närliggande områden kan använda lokalen och deltaga i aktiviteter i likhet med aktiviteter som anordnas av äldreförvaltningens träffpunkter
Äldrenämnden beslutar om subvention för varje enskilt projekt.
Karlskronas första Trygghetsboende med 22 lägenheter finns på Fregatten där lägenheter i särskilt boende byggts om till trygghetslägenheter. Upplåtelseformen är hyresrätt.