Protokoll årsmötet 2022 02 17

Protokoll från årsmötet den 17 februari

klicka här