Motionsdans 2023

Motionsdans (Folklig dans)


Motionsdans (Folklig dans)

Folklig dans börjar måndagen  den 4 september klocka 13.00 - 15.00
10 ggr varje måndag. Sista gången den 6 november med avslutning.
Plats: Ekegården, Nävragöl
Anmälan lista vid månadsmötet den 17 augusti
eller Lennart Svensson tel 0768 758 115
Kursledare: Lennart Svensson
I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png