Folklig dans

Motionsdans (Folklig dans)

Motionsdansen börjar måndagen den 7 mars
klockan 13.00 - 15.30 i Ekegården Nävragöl.
6 ggr varje måndag, Sista gången den 11 april. 
Information: Lennart Svensson tel. 076 875 81 15
                                                    eller  070 144 98 66

I samarbete med Vuxenskolan. image60038.png