20220926 SPF appen

Hej på ER
Nu är SPF appen åtgärdad så att den fungerar till belåtenhet
både i i-Phone och Androidtelefonerna. Lycka till med surfandet !