Händelser under oktober

2021

Nu har vi kommit till en tidpunkt där vi återigen kan samlas och ha trevligt. Händelser under oktober månad.              

 
 
 
 14 okt Smartphonekurs del 1 baskunskaper för att hantera din    
            telefon                               
            Plats Skogsgläntan, Träffpunkten,  Holmsjö
            Tid: kl 16.00-19.00
            Antal träffar 3 st
            Denna kurs är fulltecknad
            Är Du intresserad av ytterliga kurs kontakta
            Christer Strömberg tel 070 29 29 696      
            I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png       

 20 okt Smartphonekurs del 2
            Se 14 okt
             I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png 
          


26 okt  Tisdagen 26 oktober kl 13.30 besöker vi labyrinten i
              Tvingelshed och Askunga By.
              På väg 28 kör in gamla vägen Tvingelshed N.
              Medtag kaffekorg.
              Anmälan till Bo Widebrant telefon 0455 40141
              I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png

 28 okt  Smartphonekurs del 3
             Se 14 okt
             I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png 

 29 okt. Trivseldans Tvings Folkets Hus
              Klockan 17.00 - 20.30
             Musik: Bengt Ingvarz