Från reseträffen den 11 november

Reseträffen den 11 november lockade 47 åhörare.

Ingegerd Holm visade bilder från tidigare resor och
presenterade 2022 års resor till Bornholm-Östersjöns Pärla
samt resa till Nordkap
Klicka här: