Information 26 sept 2020
INSTÄLLDA EVENEMANG
Tyvärr måste vi ställa in
Bussresan till Musicalen Funny Girl i Malmö i oktober.

Däremot har vi ett erbjudande:

8 okt. Studiebesök i Flymen kl. 11.00
Vi åker i egna bilar och träffas vid Flymens säregna kyrka kl. 11.00,
där Evy Pettersson visar och berättar om kyrkan och dess historia.
Därefter besöker vi granbarkborrarnas rike i ett naturreservat i S. Flymen.
Där får inget röras och skadedjuren får röra sig fritt.
Bo Widebrant visar och berättar.
Vid Flymens hembygdsgård intages egen fika.
På hemvägen tittar vi på mycket höga odlingsrösen i Broamåla.
Välkomna att anmäla er senast 7 oktober till:
Ann-Marie tel. 0761 282930
Eva tel. 0734 330253

OBS! Tänk på att hålla avstånd och kom bara om
ni är friska.

I samarbete med Vuxenskolan