Ordföranden har ordet 20 november

SPF Fridlevstad-Sillhövda
Till våra medlemmar
Jag har börjat skriva detta brev flera gånger men det händer ju så mycket – det som var rätt på kvällen har Anders Tegnell o Co ändrat på morgonen – så det var bara att skriva om.
Nu chansar jag – det kan väl inte bli värre??
Vi trodde att det började bli bättre och planerade för månadsmöte, julfest mm. Det skulle suttit bra att ses nu efter det senaste halvåret med bl a "husarrest" för oss 70 plussare.
Men vi har blivit tvingade att avboka allt.
Restriktionerna till följd av Coronaviruset ändras och bli fler för varje dag. Det senaste från Wittesjö är ju att vi inte får träffa någon utanför familjen.
Det är kanske först när det finns ett bra vaccin som vi kan börja blicka framåt. Kanske i december men troligen i januari kommer vaccinet enligt den senaste bedömningen. När väl vaccinet finns att tillgå ska ju vi som är 70 + få förtur om det nu inte blir ändrat
Enligt stadgarna ska vi ha årsmöte senast i februari men det kan bli svårt att ordna. SPF Förbundet har meddelat att vi får dispens så vi kan senarelägga tiden för årsmöte så vi kan hålla det utomhus. Men blir det inte ändrade rekommendationer så kan vi inte ses så många som vi brukar vara även om vi är utomhus.
Förbundet planerar en landsomfattande Folkhälsokampanj och även medlemsvärvning kommer att vara prioriterad verksamhet under 2021.
Vi kommer att synas i lokalpressen den närmaste tiden – en annonskampanj för att hjälpa oss med rekrytering av nya medlemmar. Under vecka 47 och 48 kommer annonser i BLT och Sydöstran och vid två tillfällen i Blekingeposten

Från KPR får vi rapporter om läget i äldrevården. Självklart är även dessa möten digitala.
Referat finns från arbetsutskott i november och äldreomsorgsdagarna redovisas med blandat innehåll.
Vidare finns program för digitalisering , regler för besök på äldreboenden, centralisering av hemtjänstgrupperna, anvisningar för att söka föreningsbidrag mm.
Delar av innehållet påverkas sannolikt av nya och skärpta rekommendationer för att begränsa smittan.
Är du speciellt intresserad av detta så hör av dig till mig.

Jag hoppas att alla mår så bra som nu pandemin mm tillåter.

Hälsningar Ingemar