Konsumentvägledning Jon Landström 15 maj.

Den 15maj har SPF Seniorerna Gällivare fått information om konsumentvägledning av Jon Landström Gällivare kommun. Informationen var mycket uppskattad och intressant.

Den 15maj har SPF Seniorerna Gällivare fått information om konsumentvägledning av Jon Landström Gällivare kommun. Informationen var mycket uppskattad och intressant.

Jon informerade bland annat om vad det innebär att ingå avtal - muntliga avtal är lika gällande som skriftliga. Bevisbördan - det är den som kräver betalt som ska visa att det finns ett avtal. Handla på internet - viktigt att ta reda på att sidan är säker. Som konsument har du 14 dagars ångerrätt och tiden börjar löpa den dag du tagit emot varan. Beställa en tjänst - offerten är ett skriftligt avtal där det ska framgå vad som ska göras, pris och när det ska vara klart. Reklamera en tjänst - i Sverige har vi reklamationsrätt i tre år och inom EU i minst två år. Du behöver klaga inom två månader från det att du upptäckte felet. Väntar du längre kan du förlora din rätt att kräva något av företaget. Telefonförsäljning - ett företag som säljer varor eller tjänster via telefon måste få ett skriftligt godkännande från dig. Jon poängterade att det är viktigt att bli bättre på konsumenträtt. Idag sker många köp via nätet och då är det viktigt att veta vad som gäller. 1 maj 2022 har en ny konsumentköplag börjat gälla och innebär ett förstärkt konsumentskydd.

När du som privatperson köper eller säljer en vara till en annan privatperson gäller köplagen. Det innebär att köpare och säljare kan komma överens om andra villkor än de som står i lagen. När du köper en vara av ett företag gäller konsumentköplagen. I lagen står det bland annat att du kan kräva när det är fel på varan. När du köpt en tjänst av ett företag gäller konsumenttjänstlagen. Lagen gäller t.ex. för arbete på mark, byggnader t.ex. husrenoveringar, målningsarbeten eller anlitar ett företag för att bygg ett hus. Detta innebär att företag inte får ge 
dig sämre villkor än de som finns i lagen.

När du inte är nöjd med ett köp och vill veta dina rättigheter kan du kontakta Jon Landström som är konsumentvägledare på Gällivare Kommun. Han träffas på tel. 0970/818 273