20190718 Grillfest Berits loge

Grillfest på Berits loge i Horda med tipspromenad, grillning av isterband och lotteri. Christoffer Escoz underhöll med sång och imitationer.