Styrelsen 2023

Valda av årsmötet 16 februari 2023

Jan Johansson

Styrelsen Ordförande

Karin Vernersson

Styrelsen Vice ordförande

Monica Roos

Styrelsen Sekreterare

Karl-Eric Kejder

Styrelsen Kassör

Nils Göran Nilsson

Styrelsen Ledamot

Eva Lindahl

Styrelsen Ledamot

Bo Waltersson

Styrelsen Ledamot