Styrelsen 2021

Valda av årsmötet 5 augusti 2021.

Jan Johansson

Styrelsen Ordförande

Karin Vernersson

Styrelsen Vice ordförande

Monica Roos

Styrelsen Sekreterare

Karl-Eric Kejder

Styrelsen Kassör

Nils Göran Nilsson

Styrelsen Ledamot

Lisbeth Johansson

Styrelsen Ledamot

Bo Waltersson

Styrelsen Ledamot