Referat från sammankomster och händelser under 2015.