Studiecirklar

Till våren 2022 planerar vi nya studiecirklar men har ännu inte fastställt ämnet/ämnena.