Referat och bilder från sammankomster och händelser under 2019.

Publicering av bilder. Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att läggas ut på föreningens hemsida. Hoppas att ni samtycker till detta. I annat fall, meddela detta till hemsidesansvarig för att ev ta bort bilden/bilderna.