Referat från sammankomster och händelser under 2017.