Funktionärer 2021

Funktionärer förtroendevalda vid årsmötet 5 augusti 2021.

Nils-Göran Nilsson

Bouleansvarig, Lotteriansvarig

Anders Bengtsson

Boule

Anna-Britta Holmgren

Folkhälsa

Elsie Oscarsson

Folkhälsa

Elisabeth Gustavsson

Hörselombud

Yvonne Johansson

Hörselombud

Karin Vernersson

Kaffegrupp ansvarig

Lisbeth Johansson

Kaffegrupp ansvarig

Jan Johansson

Medlemsregisteransvarig CU

Lars-Ingvar Berg

Pensionärsråd-KPR, Väntjänst Furuliden

Birgitta Karlsson

Pensionärsrådet KPR

Eevi Hugosson

Väntjänst Furuliden

Britt-Marie Ericsson

Resor

Birger Ericsson

Resor

Irma Persson

Resor

Per-Olof Persson

Resor, Revisor, Studieledare

Lars-Erik Kallin

Revisor

Ulla Sjödén

Revisorsuppleant

Lillemor Kejder

Studieledare

Karl-Erik Kejder

Trafikombud

Rune Olsson

Trafikombud

Agneta Eriksson

Valberedning

Hans Sjögren

Valberedning

Gun Johansson

Webbredaktör, Studieledare

Lotta Eriksson

Webbredaktör