Stadgar

Uppdaterades: 18 januari 2020

SPF Seniorerna Storfors har antagit normalstadgarna för SPF-föreningar

Publicerades: 29 mars 2018 Uppdaterades: 18 januari 2020