april

Uppdaterades: 29 januari 2019

Påsklunch

        

Onsdagen den 17 april kl.14.00 i Seniorernas Hus

Påsklunch i egen regi till självkostnadspris

Anmälan till Andris Viduss 070-668 0305 eller
andris.viduss@storfors.se  

Publicerades: 28 januari 2019 Uppdaterades: 29 januari 2019