Kontakta oss

Uppdaterades: 21 mars 2018
--todo--

Margaretha Broo

Styrelsen ledamot

--todo--

Brita Jansson

Styrelsen ledamot

--todo--

Gunnar Johansson

Styrelsen ersättare

--todo--

Carolina Johnsson

Styrelsen ersättare

--todo--

Per-Göran Larsson

Styrelsen sekreterare

--todo--

Ingegerd Littorin

Styrelsen ersättare

--todo--

Ulf Littorin

Styrelsen kassör

--todo--

Toni Lysholm Christensen

Styrelsen ordförande

--todo--

Leif Poulsen

Styrelsen ledamot

--todo--

Lennart Svensson

Styrelsen ersättare

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 21 mars 2018