April 2020

Uppdaterades: 23 mars 2020

April-mötet är inställt

Med anledning av Coronasituationen har styrelsen beslutat att i nuläget tills vidare ställa in vårprogrammets månadsmöten i mars, april, maj och troligen även juni.

Publicerades: 16 december 2019 Uppdaterades: 23 mars 2020