december

Uppdaterades: 05 november 2019

Jullunch

Onsdag 11 december kl.14.00

  JULLUNCH   

Jullunch i egen regi till självkostnadspris i Seniorernas Hus
Anmälan till Margareta Broo senast 2019-12-04
  tel: 070-365 69 96

Publicerades: 11 juli 2019 Uppdaterades: 05 november 2019