Stadgar

Stadgar för SPF Seniorerna Trosa inom Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna (Antagna vid årsmöte 2015-02-09) Inom kort kommer vi att publicera dom nya stadgarna som gäller från 2022-01-01