Säker@digitalt

Projektet Säker@digitalt är ett samarbetsprojekt mellan SPF Seniorerna PRO, SKPF, RPG och Sparbankerna i Sörmland för att göra den digitala världen mer trygg och användarvänlig. Just nu genomför några pilotprojekt på 4 platser i Sörmland, varav Trosa än en.

Varje torsdag har vi en workshop på Pensionärernas Hus i Trosa kl 14.00.

Förra torsdagen var den första mötet med 12 deltagare, det är praktiskt inriktat och ska ge direkt insikt i hur var och en kan få mer ut av sin digitala utrustning.

Ta med din mobil eller läsplatta och kom till Pensionärernas Hus kl 14.00

Projektet Säker@digitalt