Om föreningen

Styrelse, funktionärer, kommittéer, stadgar, årsmöten, verksamhetsplan och allianser.

Styrelsen 2021 Ulla Stenlund, Margareta Wallin, Mille Jeltin, Solweig Malm, Ulla Kronnäs, Agneta Lundgren, Bengt Larsson, Kristina Brunfelter och Carina Helenius Lindgren

Vill du få vårt digitala månadsbrev med löpande information om aktiviteter, resor, studiecirklar m.m., så anmäl din mail-adress till spfseniorerna.trosa@gmail.com