Historik

"Ny förening för Trosapensionärer" var en tidningsrubrik från 29 december 1982 som en följd av att en interimsstyrelse hade bildats. Man var redan runt 40-talet medlemmar. Ursprungliga namnet på föreningen var Trosa-Vagnhäradsbygdens Pensionärsförening av Sveriges Pensionärers Riksförbund, vilket så småningom blev SPF i Trosa. Under våren 2015 ändrades namnet till SPF Seniorerna Trosa. Vi är drygt 700 medlemmar.

Första årsmötet hölls 16 februari 1983 på restaurang Strömsborg under ledning av föreningens förste ordförande Arne Sannergren. Ett 60-tal medlemmar fick bl a lyssna till ett kåseri av "kändisen" Lars Orup.

10-årsjubiléum firades på Bomans Hotell i december 1992 och de närvarande underhölls av en annan "kändis" Margareta Kjellberg med historier och glada visor. Kvällen avslutades med dans till Sven Jagrenius orkester.

20-årsjubiléet firades 2002 med bl a utgivning av en Jubiléumsskrift.
30-årsjubiléet firades 2012 med ytterligare en Jubiléumsskrift.
Trosa kommun med tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung utgör rekryteringsbas för medlemsvärvning.

Många frivilliga har under årens lopp starkt bidragit till föreningens goda utveckling. Nedan en förteckning över de viktigaste funktionärerna.

ÅR             ORDFÖRANDE       SEKRETERARE               KASSÖR
82-86         Arne Sannergren      K-A Grevesmühl              Bengt Norsander

87-88         Arne Sannergren      Nils-Erik Nilsson               Bengt Norsander

1989          Greger Andersson    Nils-Erik Nilsson               Bengt Norsander

1990          Nils-Erik Nilsson       Nils-Erik Nilsson                Bengt Norsander

1991          Nils-Erik Nilsson       Ragnar Karlsson                Bengt Norsander

1992          Nils-Erik Nilsson       Ingrid Andersson               Bengt Norsander

93-94         Greger Andersson    Ingrid Andersson               Bengt Norsander

1995          Sture Evertsson        Ingrid Andersson               Ingegerd Ekström

1996          Greger Andersson    Inga Kristiansson               Margit Karlqvist

97-98         Greger Andersson    Ingrid Andersson                Margit Karlqvist

1999           Ebbe Gustafsson     Ingrid Andersson                Margit Karlqvist

2000           Ebbe Gustafsson     Gilbert Hugosson                Margit Karlqvist

01-02          Ebbe Gustafsson     Vivianne Andersson            Gilbert Hugosson

03-05          Ebbe Gustafsson      Nils Olby                             Gunvor Höög

06-07          Roland Höög             Eivor Hultén                        Gerd Hellström

2008           Sven Bergfeldt           Eivor Hultén                        Gerd Hellström

2009           Sven Bergfeldt           Gunnel Andersson              Gerd Hellström

2010           Gerd Hellström           Gunnel Andersson              Solweig Malm

11-16          Gerd Hellström           Kristina Brunfelter               Solweig Malm

17-19          Stig Rahm                  Kristina Brunfelter               Solveig Malm

2020           Ulla Kronnäs              Carina Hellenius Lindgren  Solveig Malm

2100           Ulla Kronnäs              Carina Hellenius Lindgren  Agneta Lundgren