Säkert@Digitalt

Våra fyra pilotorter (Trosa var en) har lämnat sina rapporter om vilken metod man använt för att nå ovana datoranvändare och vilka aktiviteter man genomfört. Bankerna fortsätter sitt stöd till projektet under första kvartalet 2022 (minst). Det innebär att pilotorterna kan gå vidare med sina planer och att fler intresserade föreningar kan komma i gång